Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THỌ

Địa chỉ: Phường Quảng Thọ – thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Bà Đoàn Thị Kim Oanh  – Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 0523 512 786 – Email: mnquangtho_bd@quangbinh.edu.vn